Utiliteitsbouw

Onder utiliteitsbouw verstaan we alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Dat kunnen kantoren zijn, maar ook bijvoorbeeld fabrieken, scholen, magazijnen, ziekenhuizen, bioscopen of waterzuiveringsinstallaties.

De eisen die aan utiliteitsbouwwerken worden gesteld, worden steeds hoger. Gebouwen moeten, steeds meer, veilig, flexibel, BREEAM-proof, klimaatneutraal en functioneel zijn. Van alle eisen en ontwikkelingen zijn en blijven wij uitstekend op de hoogte. Bij de oplevering krijgt u van ons de sleutel tot een duurzaam gebouw dat aan alle eisen en wensen voldoet. Op tijd en binnen budget.