FORGOT YOUR DETAILS?

Utiliteitsbouw

Onder utiliteitsbouw verstaan we alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Dat kunnen gebouwen zijn om in te werken zoals fabrieken, kantoren, scholen en opslagruimtes. Maar ook gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages. Zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen. Of nutsvoorzieningen zoals energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ban Bouw helpt u graag, ook als het om meer dan alleen bouwen gaat.
Sorteren op:
TOP