Nieuwbouw 7 woningen – Nuenen-West

Begin november 2014 start BanBouw in de eerste fase van het project Nuenen-West met de nieuwbouw van 7 woningen. Als eerste worden voor 2 kavels de funderingen gelegd. Nuenen-West is een grootschalig nieuwbouwproject waarin de bouw van 1575 woningen is opgenomen.

Nuenen-West: dorps wonen dichtbij de stad
Gelegen in het Dommeldal tussen Nuenen en Eindhoven, zal Nuenen-West de komende jaren uitgroeien tot een woongebied met het typische dorpskarakter van Nuenen: veel groen, rustige klinkerstraten en een diversiteit aan typen woningen. De historische wegen blijven bestaan en vormen de basisstructuur voor de nieuwe woonbuurten. De historische bebouwing, zoals oude boerderijen en de Opwettense Watermolen, blijven in stand en zorgen voor sfeer en een authentieke uitstraling. Ook de bestaande natuur en oude bomen blijven intact. Dat maakt Nuenen-West een uniek nieuwbouwproject waarin wordt uitgegaan van de oorspronkelijke kracht van het gebied.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit project? Bezoek dan de website  www.nuenenwest.nl.