Renovatie winkelcentrum Looiersplein – Dongen

In het najaar van 2017 is BanBouw gestart met het opknappen van winkelcentrum Looiersplein in Dongen. In opdracht van Bos OG Saturn renoveren we alle boeidelen/plafonds van het winkelcentrum om het geheel een uniforme uitstraling te geven. Naast het aanbrengen van de nieuwe multiplex beplating is tevens verlichting aangebracht. In mei 2018 is dit renovatieproject afgerond.

OpdrachtgeverBos OG Saturn
  • Mei 2018

    Eindresultaat