Nieuwbouw 24 starterswoningen en 15 wooneenheden – Nuenen

De locatie vereiste een inventieve verkaveling door vorm en verhoudingen. Met het principe van kwadrantwoningen is een speelse groepering ontstaan in een groene setting, door autoluwe paden ontsloten.

De woningen zijn tot stand gekomen met huurdersparticipatie (CPO). De bewoners kregen hiermee duidelijk invloed op hun woonomgeving, zowel qua ordening van de blokken, de manier van parkeren en ontsluiting als op de woningen zelf, plattegronden en uiterlijk.