Ban Bouw heeft in opdracht van woningbouwvereniging Helpt Elkander een groendak gerealiseerd aan het Jo van Dijkhof in de Bosgorsstraat in Nuenen. Deze opdracht was een vervolg op de nieuwbouw van het pand in 2010. Het gebouw, dat 102 zorgwoningen huisvest, is opgebouwd uit een centraal blok van een enkele laag en vier woonblokken van […]

Onder de naam WOW Bouw zullen leerlingen van negen VMBO scholen uit de regio op 23 mei kennismaken met de diversiteit aan beroepen en processen in de bouw. De Regionale Commissie Beroepsonderwijs Bouw & Infra wil instroom van deze groep in de sector stimuleren door jongeren bewust te maken van de vele mogelijkheden en goede […]