Certificering

ISO 14001 certificering

Wij beschikken over een NEN-EN-ISO 14001 certificaat

ISO 14001 is een wereldwijd bekende en geaccepteerde milieumanagementsysteem-norm. Met deze norm committeert onze organisatie zich aan het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, continue verbetering en het voorkomen van milieuvervuiling. Meer informatie hierover is te lezen in onze beleidsverklaring.

Download het certificaat hier: NEN-EN-ISO 140001

ISO 9001 certificering

Wij beschikken over een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Download het certificaat hier: NEN-EN-ISO 9001:2015

Prestatieladder Socialer Ondernemen: Aspirant Status

BanBouw gelooft in de kennis, kwaliteiten en vaardigheden van een persoon. Daarom kijken wij naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op werk en ontwikkeling. Arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is onderdeel van ons sociaal ondernemerschap. Het is onze ambitie om te groeien als inclusieve organisatie waarbij wij in staat zijn om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen en duurzaam in dienst te houden. Wij groeien naar een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) helpt hierbij. In 2020 wisten wij de aspirant status op de PSO ladder te behalen.

Download ons PSO Certificaat hier.

VCA certificering

Wij beschikken over een VCA**2017/6.0 certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om hen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

De beleidsverklaring BanBouw is hier te downloaden.

Download het VCA certificaat hier.

Dat wil zeggen dat jongeren die een mbo-opleiding volgen in de bouw of infra, het vak in de praktijk kunnen leren. Wij juichen het toe dat jongeren voor een loopbaan in de bouw kiezen en zorgen ervoor dat iedere leerling goed wordt begeleid door een ervaren leermeester. We geven leerlingen de tijd, ruimte en begeleiding die zij nodig hebben om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

BanBouw is partner van Madaster

Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Een onafhankelijk platform voor iedereen toegankelijk: particulieren, bedrijven en overheden.

Wij zijn aangesloten bij Woningborg

Het Woningborg-certificaat helpt u het afbouwrisico en de financiële en emotionele gevolgen daarvan tot een minimum te beperken. Het Woningborg-certificaat zorgt er bij faillissement van de bouwonderneming voor dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd én dat de bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering gewaarborgd wordt.

BanBouw is lid van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland

Met ongeveer vijfduizend aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is.

Wij zijn FSC® en PEFC-gecertificeerd

Deze systemen zorgen ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Bij de inkoop van hout of producten waarin hout is verwerkt, kiezen we bewust voor materialen die een FSC- of PEFC-keurmerk hebben. En we hebben een duidelijke voorkeur voor partners en leveranciers die ook gecertificeerd zijn. Zo weten we dat we in het hele bouwproces goed bezig zijn.

Download hier ons FSC certificaat
Download hier ons PEFC certificaat