64 woningen Planciuslaan e.o.

Op deze pagina worden omwonenden, toekomstige bewoners en andere stakeholders op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Actuele status: selectiefase (update april 2024)

Informatie over het project

Trudo staat voor een nieuwbouwproject waarbij 64 woningen worden vervangen in de omgeving van de Planciuslaan in Eindhoven. De 34 bestaande woningen zijn al gesloopt en momenteel wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw. Het plan omvat drie verschillende woningtypen: tussenwoningen, eindwoningen en eindwoningen waarbij de voordeur zich in de zijgevel bevindt. Bovendien zullen 9 van de eindwoningen een groene gevel krijgen.

De stedenbouwkundige structuur blijft gehandhaafd in het nieuwe plan. De nieuwe woningen zijn smaller en zullen bestaan uit 2 bouwlagen met een kap. Doordat de woningen smaller zijn vindt er een verdichting plaats en zullen er 64 woningen teruggebouwd kunnen worden.
VoorNa