Privacy en cookies

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. Collseweg 23, 5674 TR Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
+31 040 – 283 19 05

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@banbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van een (potentiële) dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemingsbedrijf BanBouw B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website gebruiken we alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Hieronder lees je welke cookies we precies gebruiken.

Functionele cookies
euCookie: Dit cookie onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd. Dan hoef je niet telkens opnieuw de cookies te accepteren.
WordPress_test_cookie: Deze cookies zijn een standaard functionaliteit van WordPress rondom inloggen. Ze controleren of er cookies geplaatst mogen worden. Op onze website log je niet in, dus doen ze eigenlijk niets.
Wfvt: Deze cookies zorgen ervoor dat er niet te veel tegelijk aan de server wordt gevraagd, zodat die niet overbelast raakt. Dan zou de website namelijk traag worden.
PHPSESSID: Dit cookie maakt de basisfunctionaliteit van de website mogelijk. Het bevat geen persoonsgegevens en bestaat alleen voor de duur van je bezoek.

Analytische cookies
_ga: We gebruiken Google Analytics om informatie voer het gebruik van onze website te verzamelen. We doen dit om vast te stellen of onze website voldoet aan de wensen van onze bezoekers en om te bekijken hoe we daar verbetering in aan kunnen brengen. We hebben ervoor gekozen om IP adressen geanonimiseerd op te slaan en deze informatie niet met derden te delen.Google Analytics slaat informatie op over: de pagina’s die je bezoekt op onze website, hoe lang je op een pagioa blijft, hoe je op onze website terecht gekomen bent en waar je op klikt terwijl je op onze website bent. Voor meer informatie over Google Analytics cookies verwijzen we je naar de Google Analytics Cookie gebruik website.
_gat:
_gid:
YouTube: De YouTube video’s op de website bekijk je met een plug-in van YouTube. Om de video’s goed te laten werken, plaatst YouTube automatisch een aantal cookies. We noemen deze hier niet, omdat YouTube ze op elk moment zelf kan veranderen. In het Privacybeleid van Google kun je meer lezen over de cookies van YouTube.
Vimeo: De Vimeo video’s op de website bekijk je met een plug-in van Vimeo. Om de video’s goed te laten werken, plaatst Vimeo automatisch een aantal cookies. We noemen deze hier niet, omdat Vimeo ze op elk moment zelf kan veranderen. In het Vimeo Cookie policy kun je meer lezen over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf BanBouw B.V en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@banbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemingsbedrijf BanBouw B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@banbouw.nl.