Gasloos bouwen

Vanaf 2018 is gasloos bouwen niet enkel meer een duurzame optie, maar vooral een verplichting vanuit de overheid. Maar om welke reden is deze wettelijke verplichting ontstaan en wat houdt dit precies in?

Waarom gasloos bouwen?

Het klimaat veranderd, met name door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde steeds meer op. Om precies te zijn steeg de temperatuur in de afgelopen eeuw gemiddeld met 1 graad. Deze opwarming is niet gelijk verdeeld, want in Nederland steeg de temperatuur bijvoorbeeld met 1,9 graad. Als gevolg van deze temperatuurstijging, smelten de poolkappen en stijgt wereldwijd het waterpeil. De klimaatverandering kan wereldwijd beheersbaar blijven als de temperatuur niet meer dan 1,5 tot 2 graden stijgt. Daarom tekenden 195 landen, waaronder ook Nederland, het klimaatverdrag van Parijs waarin afspraken staan vermeld over het aanpakken van de CO2-uitstoot. Mede door dit akkoord is gasloos bouwen in Nederland hoog op de agenda komen te staan. Een andere belangrijke reden dat de regering de gaskraan in Nederland dicht draait, is het uitputten van de gasvelden en het toenemende aantal aardbevingen in de provincie Groningen.

Dit zijn de hoofdoorzaken waarom Nederland van het gas af gaat en sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwhuizen dan ook niet meer aangesloten worden op gas.

Paris Proof

Om de doelen van het klimaatakkoord in Parijs te behalen, moet ons land in het jaar 2050 volledig energieneutraal zijn. Nederland heeft al veel maatregelen genomen op het gebied van energie bezuinigende maatregelen. Denk aan schoner en slimmer verkeer in de mobiliteitssector, meer stroom uit zon en wind in de elektriciteitssector en uitstoot en opslag van CO2 in een kringloop op het gebied van landbouw en landgebruik. Maar ook in de bouwsector verandert er veel. Zo is besloten dat nieuwbouwwoningen die na 1 juli 2018 gebouwd worden gasvrij moeten zijn en daarom voorzien worden van alternatieve verwarmingsinstallaties, zoals een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en een warmtepomp.

Wat zijn de voordelen van gasloos bouwen

Woningen die gasloos gebouwd worden zijn toekomstbestendig, duurzaam, waardevast en efficiënt. En daarbij is de combinatie van zonnepanelen en gasloos bouwen niet alleen goed voor het milieu, maar ook zeker voor de portemonnee. De opgewerkte stroom van de zonnepanelen wordt namelijk weer direct benut door de warmtepomp, de verwarmingsinstallatie en de overige elektrische apparaten in je woning. Een huis wordt hierdoor zelfvoorzienend.