BanBouw bouwt bewuster met BREEAM

18 maart 2024

Gaat er bij jou een belletje rinkelen wanneer je ‘Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method’ leest? Mogelijk niet, maar de afkorting BREEAM is een stuk bekender. Dat is een duurzaamheidscertificaat voor vastgoedprojecten. Zo’n certificaat regel je niet even op een vrijdagmiddag. Je moet het echt verdienen door BREEAM volledig te integreren in je volledige proces vanaf ontwikkeling tot aan de gebruiksfase van het project. Daar moet je niet te licht over denken. Projectmanagers Bart van Hoek en Arnold van de Huijgevoort weten er alles van.

  • Beelden door: SpotCompanion

In opdracht van GLP heeft BanBouw samen met Moeskops’ Bouwbedrijf een distributiecentrum op Lelystad Airport Businesspark gerealiseerd. Opdrachtgever GLP wil voor dit project certificaat BREEAM-NL Excellent krijgen. BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat is een gezond gebouw. Dat betekent dat er aandacht is voor bijvoorbeeld binnenklimaat, ventilatie, licht en vluchtige organische stoffen.

BanBouw-projectmanagers Bart van Hoek en Arnold van de Huijgevoort leiden dit project. Bart was vooral betrokken bij het ontwerptraject in bouwteam. Arnold denkt mee over de uitvoering, de bouwplaatsinrichting en het kostenplaatje.

Punten scoren

Om in aanmerking te komen voor een BREEAM-certificaat, moet je op verschillende onderdelen genoeg punten scoren. Elke categorie is in de BREEAM-beoordelingsrichtlijn tot in detail uitgewerkt. Voor elke credit zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en criteria waaraan voldaan moet worden. Wanneer aantoonbaar en herleidbaar aan de criteria is voldaan, worden de punten toegekend.

De bouwplaats is daar één onderdeel van, legt Arnold uit. “Dat gaat bijvoorbeeld over verantwoord bouwplaatsbeheer. Zijn er veilige bouwtoegangen, zijn deze duidelijk met bewegwijzering en in meerdere talen aangegeven? Heeft de aannemer de impact op het milieu onderzocht en hiervoor de juiste maatregelen genomen? Zijn er voldoende faciliteiten op de bouwplaats aanwezig voor werknemers en bezoekers?”

Maar dat is lang niet alles. Bart haalt een auditverslag van Bewuste Bouwers – de organisatie die zich sterk maakt voor onder meer duurzaamheid en veiligheid op de bouwplaats – tevoorschijn. Het rapport laat zien dat BanBouw bovengemiddeld presteert op het gebied van omgevingsbewustzijn, veiligheid, vakmanschap, milieubewustzijn en verzorging op en rondom de bouwplaats. Dat draagt dan weer bij aan de totale BREEAM-score. Je moet trouwens niet denken dat de auditors van Bewuste Bouwers van tevoren bellen of ze even een kijkje mogen komen nemen op de bouwplaats. Een verrassingsbezoek is ook onderdeel van de procedure. Je kunt dus maar beter zorgen dat je de zaken altijd op orde hebt.

Arbeidsintensief

BREEAM-rapportpunten scoor je als aannemer ook door goed vorm te geven aan je afvalmanagement, zoals de inrichting van je containerpark. Je waterverbruik moet binnen de perken blijven, net zoals de andere energiestromen. Je moet gebruikmaken van verantwoord geproduceerde en getransporteerde materialen, zoals FSC-hout. Arnold: “Daarnaast moet je ook kunnen aantonen welke inspanningen je op dit vlak levert. Dat is behoorlijk arbeidsintensief. Onze werkvoorbereider Jasper van Casteren is drie dagen per week bezig met het verzamelen van de bewijslast en het vormen van een dossier voor de assessor. BREEAM-bouwen is dus kostenverhogend, maar opdrachtgevers willen het ondanks de hogere kosten steeds vaker. Dus als aannemer kun je die discipline ook maar beter in je vingers hebben.”

BREEAM gaat niet alleen over het bouwproces, maar ook over het gebruik van het te bouwen gebouw.  Arnold: “De eisen zijn per project verschillend. Je moet per ontwerp kijken naar wat haalbaar is. Over het algemeen scoor je punten met het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen, maar ook installatie van zonnepanelen en energiezuinige verlichting en installaties.” Bart vult aan: “Maar soms gaat het verder. Dan is bijvoorbeeld een kolfruimte verplicht. Of een gebedsruimte.”

Goed voor imago en omgeving

Bart voorziet dat BREEAM-certificaten steeds vaker vereist worden. Daar staat hij positief tegenover. “Het vereist meer van een aannemer, dat is duidelijk. Maar het is ook een kans om als BanBouw te laten zien dat je serieus bezig bent met duurzaamheid. Het is goed voor je imago, maar belangrijker: het is goed voor je omgeving. Met name in de utiliteitsbouw verwacht ik dat de roep om BREEAM zal stijgen. De woningbouw loopt op dat gebied een beetje achter, maar ook binnen die discipline zal BREEAM uiteindelijk steeds belangrijker worden. Goed dus, om er zo vroeg mogelijk mee bezig te zijn. Gelukkig zijn we dat ook.”

Certificering

Op dit moment worden de laatste processen vastgelegd in het dossier over de bouw van het distributiecentrum op Lelystad Airport Businesspark. Na afronding zal een onafhankelijke deskundige de documentatie controleren, en bij een positieve evaluatie kan het distributiecentrum binnenkort het BREEAM-NL certificaat tegemoet zien!