1 september 2016

In de laatste week van de bouwvak leverden wij de verbouwing op van de onderwijslocatie TF van Fontys Hogescholen in Eindhoven. Zo konden de studenten het gebouw deze week meteen in gebruik nemen. Naast de stoffering van lokalen en gangen en de herinrichting van diverse ruimtes, heeft er een upgrade van de entree en buitenruimte plaatsgevonden. De uitstraling is verbeterd en nodigt uit tot samenkomen en samenwerken. Daarnaast is de logistiek duidelijker geworden en wordt fietsgebruik gefaciliteerd door het creëren van overdekte fietsenstallingen en centrale doucheruimtes.

Bekijk voor een compleet overzicht van het resultaat de projectpagina.