2 december 2016

Ban Bouw groeit! Vanaf onze oprichting, negentig jaar geleden, hebben we ons ontwikkeld van een ‘dorpsaannemer’ tot een stabiele vastgoedonderneming met activiteiten in projectontwikkeling, vastgoedbelegging en, uiteraard, bouwen en onderhouden.

In de jaren die achter ons liggen, heeft Ban Bouw - wellicht tegen de stroom in - niet alleen haar netwerk uitgebreid, maar ook nieuwe initiatieven ontplooid die uiteindelijk bijdragen aan de continuïteit van ons bedrijf. Om onze positie verder uit te kunnen bouwen en in te kunnen spelen op de vele ontwikkelingen in de branche, is op 1 september jl. Gijs van Doorn (rechts op de foto, naast Ban Bouw-eigenaar/directeur Jack Aldenhoven) als directeur bouw tot de directie toegetreden. In deze functie is hij verantwoordelijk voor alle disciplines binnen ons bouwbedrijf.

Gijs (36) is u wellicht niet onbekend. Hij is inmiddels veertien jaar werkzaam bij Ban Bouw en heeft in die periode verschillende functies vervuld. Vanaf 2010 fungeerde hij als manager bouw en was hij ook lid van ons managementteam. ,,De afgelopen jaren heeft Gijs al gefungeerd als mijn rechterhand. Door zijn toetreding tot de directie ben ik ervan overtuigd dat deze goed mede-vertegenwoordigd wordt door de nieuwe generatie en we helemaal klaar zijn voor de toekomst", aldus Jack Aldenhoven.

Het huidige managementteam blijft bestaan uit Jack Aldenhoven, Gijs van Doorn, Hans van Nuland (hoofd projecten) en Maurits Nooijen (financieel controller).