BanBouw-Fixxed en TU/e: een hechte samenwerking

BanBouw-Fixxed gaat de panden op de campus van de TU/e bouwkundig onderhouden. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar en is gericht op het bouwkundig onderhoud. Hier onder vallen onder meer preventief onderhoud, storingsonderhoud, het opstellen van jaarplanningen en inspectie volgens NEN-normeringen. De basis voor een nieuwe, hechte samenwerking is gelegd.

TU Eindhoven

De TU/e campus is een inspirerende en goed geoutilleerde basis voor onderwijs, onderzoek, wonen, werken en recreatie voor circa 13.000 studenten en circa 3.900 medewerkers. Het is meer dan enkel een universiteitscampus. Het terrein herbergt namelijk ook kennisintensieve en innovatieve bedrijven. Kenmerkend is de uitgekiende balans tussen werken, wonen en recreëren door middel van on-campuswoningen, ontmoetingsplaatsen, winkels en cafés. In totaal beschikt de TU/e campus over een oppervlakte van meer dan 300.000 m2 BVO en daarmee vormt dit het grootste bebouwingscomplex binnen de ring van Eindhoven.

TU/e en BanBouw-Fixxed
Vanaf vrijdag 1 april is BanBouw-Fixxed gestart met het uitvoeren van bouwkundige onderhoudswerkzaamheden voor TU/e. Deze werkzaamheden bestaan uit een tweetal componenten: preventief onderhoud en storingsonderhoud.
Dagelijks zijn wij als partner in het beheer van vastgoed aanwezig op de om de onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

De basis voor een nieuwe, hechte samenwerking is gelegd tussen BanBouw-Fixxed en TU Eindhoven.

TUe

Onderhoudswerkzaamheden
Voor de TU/e voert BanBouw-Fixxed alle voorkomende bouwkundige (onderhouds)werkzaamheden uit. Hieronder vallen herstelwerkzaamheden zoals het vervangen van plafonds en deuren, maar ook het onderzoeken en verhelpen van bijvoorbeeld lekkages. Daarnaast voeren wij inspecties en conditiemetingen uit conform de NEN normen zoals NEN 2767. De resultaten van deze metingen leggen wij vast en vertalen wij middels rapportages naar een advies van werkzaamheden of tot een concreet meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Tevens behoort preventief onderhoud tot onze werkzaamheden en voeren wij projectmatige werkzaamheden uit. Het gaat hier met name om functionele aanpassingen als gevolg van gewijzigd gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)plaatsen van wanden.

De basis van ondernemend samenwerken
BanBouw-Fixxed en TU/e gaan samen voor integrale en intensieve samenwerking. Dagelijks is een door ons aangewezen locatiemanager aanwezig op de campus om de bedrijfsvoering in goede banen te leiden. Deze locatiemanager dient tevens als eerste aanspreekpunt voor Tu/e. De locatiemanager wordt door ons klantcontactcentrum (KCC) ondersteund om de werkzaamheden intern te registreren, te coördineren, de voortgang te bewaken en waar nodig bij te sturen.

BanBouw-Fixxed werkt volgens de richtlijnen van Resultaatgericht Samenwerken. Op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau is men realtime voorzien van up-to-date informatie middels ons BouwWorks systeem. Dit systeem biedt een transparante registratie van de werkzaamheden. Zowel voor de dagelijkse bedrijfsvoering als op tactisch en strategisch niveau  kunnen wij adequaat, efficiënt en effectief adviseren ter optimalisatie van de bedrijfsvoering. Dit is onze fundering voor een langdurige en intensieve samenwerking.