Groot vervangen onderhoud Helix gebouw TU/e

Op deze pagina worden omwonenden, toekomstige bewoners en andere stakeholders op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Actuele status: inschrijvingsfase (update mei 2024)

Informatie over het project

De TU/e bouwt met de Vastgoedstrategie Campus 2030 aan de campus van de toekomst. Gebouwen van de TU/e moeten zo zijn ingericht dat de campus een aantrekkelijke hotspot wordt met state-of-the-art faciliteiten voor studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders en bedrijven. Om dit te realiseren zijn er diverse projecten gedefinieerd.

Gebouw Helix van de faculteit Chemical Engineering en Chemistry bestaat uit 6 bouwlagen met een afmeting van 30.000 m2 BVO. In de vastgoedstrategie Campus 2030 is vastgesteld dat Helix na 2030 gerenoveerd gaat worden. De plannen voor renovatie, maar ook het jaar waarin deze exact gaat plaatsvinden zijn nog niet bekend. Om tot aan de renovatie de bedrijfszekerheid en veiligheid te garanderen is het noodzakelijk om groot vervangend onderhoud (GVO) aan de gebouw gebonden installaties en bouwkundige componenten uit te voeren.

De volgende (onderhouds)werkzaamheden zijn opgenomen in het GVO:

  • Instandhouding gebouw gebonden installaties, m.n. luchtbehandeling en verwarmingsinstallatie;
  • Bouwkundige componenten zoals revitalisering vloerafwerking, vervangen plafonds en aanpassen
    receptie, kantine en pantry’s;
  • Vervangen BMI/AOI;
  • Aanpassen / uitbreiden toegangsbeveiliging;
  • Vervangen verlichting naar Ledverlichting;
  • Brandveiligheid;
  • Vernieuwen / aanpassen data-installatie.

In gebouw Helix zijn de faculteiten Chemical Engineering en Chemistry (CE&C) en een aantal onderdelen van
de faculteit BioMedical Engineering (BME) ondergebracht