Circulair bouwen

Met BanBouw bouwen we op een gezonde, veilig en betaalbare manier op het gebied van woning- en utiliteitsbouw met een zo laag mogelijke impact op het milieu: wij bouwen circulair. Een groot onderdeel hiervan is het reduceren van het grondstofgebruik, het hergebruiken van materialen en het beperken van bouw- en sloopafval. Onder circulair bouwen verstaan we dan ook het efficiënt gebruik maken van beschikbare grondstoffen en materialen en de juiste verwerking ervan. Zo houden we rekening met de oorsprong van materialen en de bijbehorende processen zoals de productie, de verwerking en de transport.

Afvalprestatie

Tijdens de bouw komt er veel afval vrij, daar ontkomen we niet aan. Maar wat doen we met dit afval? In een circulaire economie is er namelijk geen sprake van restafval, want alles kan weer worden hergebruikt. In 2019 werd er door ons 824.422 kilo afval verwerkt. Maar liefst 99% daarvan kwam voor recycling in aanmerking. Hiermee hebben we samen gezorgd voor 253 ton CO2-reductie en dat staat gelijk aan 1,3 miljoen kilometer autorijden met een dieselauto.

Madaster

BanBouw is partner van Madaster. Dit is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Met een paspoort krijgt de bouwsector inzicht in welke materialen er zijn verwerkt en kunnen materialen makkelijker hergebruikt worden. Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Een onafhankelijk platform voor iedereen toegankelijk: particulieren, bedrijven en overheden.

FSC en PEFC

Deze systemen zorgen ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Bij de inkoop van hout of producten waarin hout is verwerkt, kiezen we bewust voor materialen die een FSC- of PEFC-keurmerk hebben. En we hebben een duidelijke voorkeur voor partners en leveranciers die ook gecertificeerd zijn. Zo weten we dat we in het hele bouwproces goed bezig zijn.