Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Sinds vrijdag 27 maart heeft de Rijksoverheid, samen met de bouw- en technieksector, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Het protocol moet er voor zorgen dat de sector niet stil komt te liggen. Op advies van het RIVM en Inspectie SZW is dit tot stand gekomen en het wordt tevens ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, bewoners, klanten en medewerkers over veilig werken tijdens de coronacrisis. Middels deze richtlijnen weten alle betrokken partijen hoe het werk in deze tijden op een verantwoorde manier kan doorgaan. Er staan ook duidelijke gedragsregels vermeld voor het werken in woningen.

Procotol

Wanneer de huidige situatie, de overheidsmaatregelen of de richtlijnen van het RIVM veranderen, kan dit gevolgen hebben voor het protocol. Deze wordt dan ook geüpdatet.

Download hier het protocol (versie 27 maart 2020)

Posters

Alle veiligheidsvoorschriften zijn samengevat op twee verschillende posters: werkzaamheden op de bouwplaats en werkzaamheden in en rondom huis.

Download hier de poster met veiligheidsvoorschriften die gelden voor werkzaamheden op de bouwplaats (versie 27 maart 2020)
Download hier de poster met veiligheidsvoorschriften die gelden voor werkzaamheden in en rondom huis (versie 27 maart 2020)