Certificering

Wij beschikken over een NEN-EN-ISO 14001 certificaat

ISO 14001 is een wereldwijd bekende en geaccepteerde milieumanagementsysteem-norm. Met deze norm committeert onze organisatie zich aan het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, continue verbetering en het voorkomen van milieuvervuiling.

Download het certificaat hier: NEN-EN-ISO 140001

Wij beschikken over een VCA**2017/6.0 certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om hen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

De beleidsverklaring BanBouw is hier te downloaden.

Download het VCA certificaat hier.

Dat wil zeggen dat jongeren die een mbo-opleiding volgen in de bouw of infra, het vak in de praktijk kunnen leren. Wij juichen het toe dat jongeren voor een loopbaan in de bouw kiezen en zorgen ervoor dat iedere leerling goed wordt begeleid door een ervaren leermeester. We geven leerlingen de tijd, ruimte en begeleiding die zij nodig hebben om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

BanBouw is partner van Madaster

Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Een onafhankelijk platform voor iedereen toegankelijk: particulieren, bedrijven en overheden.

Wij zijn aangesloten bij Woningborg

Het Woningborg-certificaat helpt u het afbouwrisico en de financiële en emotionele gevolgen daarvan tot een minimum te beperken. Het Woningborg-certificaat zorgt er bij faillissement van de bouwonderneming voor dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd én dat de bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering gewaarborgd wordt.

BanBouw is lid van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland

Met ongeveer vijfduizend aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is.

Wij zijn FSC® en PEFC-gecertificeerd

Deze systemen zorgen ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Bij de inkoop van hout of producten waarin hout is verwerkt, kiezen we bewust voor materialen die een FSC- of PEFC-keurmerk hebben. En we hebben een duidelijke voorkeur voor partners en leveranciers die ook gecertificeerd zijn. Zo weten we dat we in het hele bouwproces goed bezig zijn.

Wij beschikken over het Hit Profit Duurzaamheidscertificaat

Door het implementeren van de HIT Energy Solution op maatschappelijke verantwoorde wijze, leveren wij een belangrijke bijdrage aan energiebesparing, CO₂-reductie en duurzaam ondernemen.